Sunday, 5 February 2012

Rahsia 7


Menurut imam Abu Nashr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdany: "Ketahuilah bahawa zat Pencipta yang sangat besar kekuasaan-Nya dan sangat tinggi kalimat-Nya serta berterusan nikmat-nikmat-Nya tersebut telah menghias tujuh perkara dengan tujuh perkara. Dan menghiasinya pula bagi tiap-tiap tujuh perkara itu dengan tujuh perkara lainnya. Untuk mengkhabarkan kepada orang-orang yang berilmu bahawasanya tujuh itu mempunyai rahsia yang sangat besar dan kedudukan yang agung di sisi Allah SWT.

Satu minggu pula mempunyai tujuh hari yang mempunyai tujuh kelebihan yang tertentu.

Kenangan 1-Rahsia kelebihan hari Ahad
Rahsia 1: Penciptaan tempat jalan bintang-bintang
Rahsia 2: Penciptaan bintang-bintang yang bergerak
Rahsia 3: Penciptaan api neraka yang bertingkat-tingkat
Rahsia 4: Penciptaan tujuh lapis bumi
Rahsia 5: Penciptaan tujuh lautan yang besar
Rahsia 6: Penciptaan tujuh anggota tubuh manusia
Rahsia 7: Penciptaan tujuh hari dalam seminggu

Kenangan 2- Rahsia kelebihan hari Isnin
Rahsia 1: Nabi Idris as. naik ke langit
Rahsia 2: Nabi Musa as. pergi ke Gunung Thursina
Rahsia 3: Turunnya dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah SWT
Rahsia 4: Lahirnya Rasulullah SAW.
Rahsia 5: Malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW
Rahsia 6: Semua amalan umat ditunjukkan kepada Rasulullah SAW
Rahsia 7: Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin

Kenangan 3- Rahsia kelebihan hari Selasa
Rahsia 1: Jurjais as. dibunuh
Rahsia 2: Wafatnya Nabi Yahya as.
Rahsia 3: Wafatnya Nabi Zakaria as
Rahsia 4: Meninggalnya tukang sihir Fir'aun
Rahsia 5: Meninggalnya Asiah isteri Fir'aun
Rahsia 6: Sapi Bani Israil disembelih
Rahsia 7: Meninggalnya Habil putera Adam as.

Kenangan 4- Rahsia kelebihan hari Rabu
Rahsia 1: Kehancuran Auj bin Unuq
Rahsia 2: Kehancuran Qarun
Rahsia 3: Kehancuran Fir'aun beserta tenteranya
Rahsia 4: Kebinasaan Namruz bin Kan'an
Rahsia 5: Kehancuran kaum Saleh as.
Rahsia 6: Kehancuran Syadad bin 'Aad
Rahsia 7: Kebinasaan kaum Hud

Kenangan 5- Rahsia kelebihan hari Khamis
Rahsia 1: Nabi Ibrahim as. menghadap Raja Mesir
Rahsia 2: Tukang memberi minum Raja Mesir memperolehi kebebasan
Rahsia 3: Saudara-saudara Yusuf as. menemuinya
Rahsia 4: Bunyamin datang ke Mesir
Rahsia 5: Ya'kub as. datang ke Mesir
Rahsia 6: Nabi Musa masuk ke Mesir
Rahsia 7: Rasulullah SAW masuk ke Kota Mekah

Kenangan 6- Rahsia kelebihan hari Jumaat
Rahsia 1: Pernikahan antara Nabi Adam as. dengan Siti Hawa
Rahsia 2: Pernikahan antara Nabi Yusuf as. dengan Zulaikha
Rahsia 3: Pernikahan antara Nabi Musa as. dengan Shafrawa
Rahsia 4: Pernikahan Nabi Sulaiman as. dengan Ratu Balqis
Rahsia 5: Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah
Rahsia 6: Pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah
Rahsia 7: Pernikahan antara Sayyidina Ali as. dengan Siti Fatimah

Kenangan 7- Rahsia kelebihan hari Sabtu
Rahsia 1: Tipu daya kaum Nuh terhadap Nabi Nuh as.
Rahsia 2: Tipu daya kaum Saleh as. terhadap unta Nabi Saleh as.
Rahsia 3: Tipu daya saudara-saudar Yusuf terhadap Yusuf as.
Rahsia 4: Tipu daya Fir'aun terhadap Nabi Musa as.
Rahsia 5: Tipu daya kaum Yahudi terhadap Nabi Isa as.
Rahsia 6: Tipu daya kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW
Rahsia 7: Tipu daya kaum Yahudi terhadap larangan Allah SWT

Demikian Allah SWT menjadikan sesuatu di alam ini mempunyai rahsianya tersendiri yang perlu dikaji dan diketahui oleh umat manusia. Kemudian menjadikan segala kekuasaan yang ditunjukkan Allah SWT itu kepada kita untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepadanya. Kemudian ucapkanlah kalimah ketaqwaan itu agar kita mendapat kemenangan, baik hidup di dunia mahupun di akhirat.
" Dan kepada orang-orang Mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (  laa ilaha Illallah ) dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Fath:26)

~Rahsia 7.Muhammad Isa Selamat~

No comments:

Post a Comment